Первомайська районна рада
Миколаївська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

положення про постійні комісії

Дата: 26.10.2021 15:20
Кількість переглядів: 299

Положення про постійні комісії Первомайської районної ради восьмого скликання

 

Положення про постійні комісії Первомайської районної ради восьмого скликання
Формат: DOC | Добавлен: 12/04/2021 13:31:21

120Kb Скачать скачать


Додаток
до рішення Первомайської
районної ради
№ 2 від 18 грудня 2020 року

Положення про постійні комісії
Первомайської районної ради восьмого скликання

Розділ І
Загальні положення
Стаття 1.
Постійні комісії є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами, Регламентом районної ради шостого скликання та цим Положенням.
Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до визначеної районною радою функціональної спрямованості.
Стаття 2.
Положення про постійні комісії Первомайської районної ради - це нормативно-правовий документ, що розроблений відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та регулює функціональну спрямованість, порядок роботи постійних комісій районної ради, проведення їх засідань, повноваження голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їхніх повноважень, встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, Регламентом районної ради шостого скликання та цим Положенням.
Стаття 3.
Районна рада утворює такі постійні комісії:
з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності;
з питань економічної та регуляторної політики, промисловості, розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку, енергетики, житлово-комунального господарства, будівництва, сфери послуг та соціального розвитку села;
з питань АПК, врегулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму, освіти, культури, молодіжної політики, спорту та засобів масової інформації;
з питань депутатської діяльності, етики, законності, зв’язків ради з органами місцевого самоврядування, захисту прав громадян та споживачів.
Стаття 4.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може становити менш як 5 депутатів.
До складу постійних комісій не можуть входити голова районної ради та заступник голови районної ради.
Стаття 5.
Депутати районної ради обираються до складу постійних комісій районної ради з урахуванням пропорційного представництва політичних партій, представлених в районній раді сьомого скликання, у кожній постійній комісії.
Стаття 6.
Депутат районної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Усі члени постійної комісії мають рівні права і працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Стаття 7.
Постійні комісії Первомайської районної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Голова районної ради, заступник голови районної ради координують діяльність постійних комісій районної ради, дають їм доручення та сприяють організації виконання їх рекомендацій.
Стаття 8.
Постійні комісії Первомайської районної ради здійснюють свою діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань, ініціативи членів постійних комісій.
Постійні комісії у своїй діяльності співпрацюють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, що розташовані на території Первомайського району, вивчають та враховують громадську думку.

Розділ II
Функції та повноваження постійних комісій
Первомайської районної ради
Стаття 9.
Основними функціями постійних комісій є:
попередній розгляд проектів рішень, програм соціально-економічного, культурного розвитку, інших цільових програм, які вносяться на розгляд районної ради, районного бюджету, звітів про виконання бюджету та програм;
вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд ради, підготовка проектів рішень з цих питань;
розробка проектів рішень районної ради з питань, що належать до відання районної ради;
вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також інших органів з питань, віднесених до відання ради. Надання рекомендацій за результатами цієї роботи на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд районної ради;
здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради що стосуються їх функціональних спрямовоностей;
звітують перед радою про проведену роботу.
Стаття 10.
Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності:
попередньо розглядає внесені на затвердження ради проекти поточних та перспективних планів економічного і соціального розвитку району, здійснює контроль за їх реалізацією;
заслуховує звіти про виконання планів економічного і соціального розвитку району, економічної реформи, виконання районного бюджету з урахуванням інформації державної статистики та управлінь райдержадміністрації, готує висновки та рекомендації з цих питань;
розглядає внесений на затвердження ради проект районного бюджету або зміни до нього, вивчає звіти про його виконання;
аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів;
контролює стан фінансування районних програм;
за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи розробляє або бере участь у розробці проектів рішень ради та пропозицій з питань економічного і соціального розвитку району, бюджетно-фінансових питань, інвестицій, економічної реформи;
вивчає питання щодо соціально-економічного розвитку та фінансової стабільності селища та сіл району ;
розглядає питання молодіжного житлового кредитування, хід реалізації відповідних районних програм, вносить конкретні пропозиції щодо поліпшення стану їх виконання;
розглядає питання щодо сприяння інвестиційній діяльності в районі, вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку.
за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств розглядає звіти райдержадміністрації щодо надходження до районного бюджету коштів від приватизації (відчуження) та передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району.
Стаття 11.
Постійна комісія районної ради з питань економічної та регуляторної політики, промисловості, розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку, енергетики, житлово-комунального господарства, будівництва, сфери послуг та соціального розвитку села:
у межах повноважень спільно з райдержадміністрацією здійснює контроль за організацією роботи підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Первомайського району, ефективним використанням майна спільної власності територіальних громад району, готує відповідні пропозиції з цих питань;
здійснює контроль за відчуженням майна спільної власності територіальних громад, у тому числі за його приватизацією, спільно з райдержадміністрацією вносить пропозиції щодо переліку об’єктів спільної власності територіальних громад, що не підлягають та підлягають приватизації;
вивчає питання щодо утворення, ліквідації або реорганізації підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад Первомайського району , затвердження їх Статутів, Положень, у тому числі за поданням райдержадміністрації, готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань;
за пропозицією райдержадміністрації вносить пропозиції щодо ефективних напрямів використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського району , яке пропонується для надання в оренду, здійснює контроль за його використанням;
вивчає стан промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, дорожнього будівництва на території Первомайського району, бере участь у підготовці проектів рішень з цих питань, які вносяться на розгляд ради, здійснює контроль за виконанням відповідних рішень районної ради;
розглядає, готує або бере участь у підготовці проектів рішень районної ради, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;
вивчає стан використання коштів районного бюджету, виділених на реконструкцію, ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на території Первомайського району;
попередньо розглядає питання щодо погодження будівництва, реконструкції та оптимізації роботи об’єктів підвищеної небезпеки, які розташовані на території Первомайського району , готує рекомендації з цих питань;
вивчає питання щодо використання коштів, які виділяються на вирішення соціально-екологічних проблем, вносить пропозиції з цих питань.
розглядає проекти правил забудови і благоустрою населених пунктів району, внесених на розгляд районної ради;
вивчає питання щодо ведення на території району будівництва об’єктів, яке здійснюється за рахунок коштів державного або районного бюджетів;
бере участь у підготовці питань щодо стану та розвитку житлово-комунального господарства району, забезпечує контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань.
бере участь у розробці проектів програм та рішень районної ради з питань розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу, торговельно-побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів, забезпечує контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань;
аналізує ситуацію у відповідних галузях, вносить пропозиції та готує рекомендації щодо ефективності ї х роботи;
бере участь у здійсненні районною радою державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та відповідного Положення, затвердженого районною радою;
здійснює аналіз стану розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення державної політики у сфері господарської діяльності на території району.
Стаття 12.
Постійна комісія районної ради з питань АПК , врегулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів:
вивчає питання розвитку аграрного сектора економіки району, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції, майнових відносин на селі, підтримки сільськогосподарських підприємств та сільського будівництва, готує відповідні висновки і рекомендації;
вивчає стан раціонального використання земель, організації землеустрою та охорони земель на території Первомайського району, готує відповідні рекомендації;
попередньо розглядає, готує або бере участь у підготовці на розгляд районної ради проектів рішень з питань агропромислового розвитку, а також інших питань, що стосуються функціональної спрямованості комісії;
вивчає питання використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, готує відповідні рекомендації та висновки;
попередньо розглядає питання щодо встановлення (зміни) окружних меж населених пунктів району, які вносяться на розгляд районної ради.
вивчає стан раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки; діяльність об’єктів природно-заповідного фонду на території Первомайського району;
бере участь у підготовці проектів рішень районної ради щодо затвердження районних програм з питань охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;
попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих відводів. Вносить пропозиції районній раді з цих питань, готує відповідні проекти рішень, які вносяться на розгляд районної ради;
вивчає питання щодо участі суб’єктів господарювання - надрокористувачів у соціально-економічному розвитку відповідної територіальної громади, вносить пропозиції з цих питань;
вивчає внесений на затвердження ради перелік об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів районного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, розглядає звіти про використання цих коштів;
вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, законодавства, що регулює суспільні відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;
бере участь у плануванні заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, бере участь у підготовці відповідних рішень районної ради, здійснює контроль за виконанням рішень;
попередньо розглядає питання про надання у користування мисливських угідь на території району, у межах повноважень здійснює контроль щодо використання мисливських угідь, вносить відповідні пропозиції районній раді.
Стаття 13.
Постійна комісія районної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму, засобів масової інформації:
вивчає питання щодо соціального захисту населення, організації медичного обслуговування, надання пільг і допомоги, пов’язаної з охороною материнства і дитинства, опіки та піклування, готує відповідні рекомендації;
розглядає та бере участь у підготовці проектів програм та рішень з питань соціального захисту, охорони здоров´я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку, зайнятості населення, які вносяться на розгляд ради, забезпечує контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань;
здійснює попередній розгляд відповідних розділів районного бюджету, спрямованих на фінансування бюджетних установ в галузі соціальної політики, охорони здоров′я, материнства, дитинства розвитку зон відпочинку та туризму та розробляє до них свої зауваження і пропозиції;
проводить аналіз ситуацій у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;
проводить роботу з контролю за здійсненням передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов сімей, які втратили годувальника, громадян похилого віку дітей, які залишились без піклування батьків, на підставі чого готує висновки і рекомендації керівникам відповідних установ, підприємств та організацій;
попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Первомайського району ; контролює хід виконання рішень районної ради з цих питань;
вивчає економічні, соціальні проблеми, пов’язані із розвитком зон відпочинку на території Первомайського району, вносить пропозиції щодо ефективного використання лікувальних ресурсів відповідних зон відпочинку району та туризму ; готує відповідні рекомендації;
визначає приорітетні напрямки поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;
здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій в галузі охорони здоров′я, материнства та дитинства підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників.
Вивчає стан розвитку галузей освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму, засобів масової інформації готує пропозиції щодо ефективної роботи відповідних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Первомайського району, вносить пропозиції щодо розвитку мережі закладів освіти, науки, культури, спорту та туризму, готує відповідні рекомендації з цих питань;
попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на посаду кенрівників закладів освіти та редактора друкованого органу районної ради ;
розглядає, готує або бере участь у підготовці відповідних проектів рішень районної ради, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії;
проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями з питань розвитку науки, освіти, культури, тощо.
залучення до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;
надає пропозиції щодо оптимізації мережі освітніх, культурних, спортивних закладів;
контроль за дотриманням державної політики, спрямованої на поліпшення харчування дітей в освітніх закладах;
сприяє в реалізації провідної ідеї науки і освіти – принципу духовного розвитку, особистості, що відображає потребу мешканців району у вихованні молоді на засадах духовних цінностей українського народу, взаєморозуміння поколінь, розвитку патріотичного виховання;
сприяє розвиткові культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел, готує відповідні рекомендації з цих питань;
сприяє реалізації провідної ідеї науки і освіти – принципу духовного розвитку особистості, що відображає потребу мешканців району у вихованні молоді на засадах духовних цінностей українського народу, взаєморозуміння поколінь;
здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з питань охорони пам´яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
заслуховує керівників установ науки, освіти, культури, засобів масової інформації, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;
забезпечує взаємодію районної ради з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян з питань міжнаціональних відносин та розвитку етичної, культурної та релігійної самобутності національних меншин; вносить відповідні пропозиції;
за пропозицією райдержадміністрації вивчає питання щодо утворення, ліквідації або реорганізації підприємств, установ, організацій відповідних галузей, що належать до спільної власності територіальних громад Первомайського району , затвердження їх Статутів, Положень, готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань.
Стаття 14.
Постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, зв’язків ради з органами місцевого самоврядування, захисту прав громадян та споживачів:
відповідно до чинного законодавства сприяє депутатам районної ради у здійсненні депутатської діяльності, надає відповідну допомогу;
контролює дотримання депутатами районної ради основних обов’язків депутата в раді, правил депутатської етики, вносить рекомендації з цих питань;
аналізує роботу з контролю за дотриманням чинного законодавства щодо захисту прав громадян, готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань;
узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій стосовно Регламенту районної ради та інших документів, що стосуються організації роботи районної ради та її органів, готує на розгляд районної ради відповідні проекти рішень.
бере участь у реалізації програми правової освіти населення, профілактики злочинності та інших програм, що стосуються функціональної спрямованості комісії, забезпечує контроль за виконанням відповідних програм;
забезпечує взаємодію районної ради із судовими та правоохоронними органами, органами прокуратури, юстиції, що розташовані на території Первомайського району , вносить відповідні пропозиції.
попередньо розглядає питання, що стосуються уточнення найменувань населених пунктів району або зміни їх категорії, бере участь у підготовці рішень районної ради з цих питань.
забезпечує взаємодію районної ради з політичними партіями та об´єднаннями громадян, засобами масової інформації, спрямовану на розвиток партнерських відносин і поглиблення співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;
вивчає питання висвітлення діяльності районної ради та її органів у засобах масової інформації; готує рекомендації з цих питань;
вивчає досвід організації роботи органів місцевого самоврядування на території Первомайського району , вносить пропозиції щодо відзначення кращих сільських, селищної рад та поширення позитивного досвіду їх роботи.
Стаття 15.
Постійні комісії районної ради розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги, що відносяться до їх функціональної спрямованості.
У випадку отримання комісією листів та звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, комісія через виконавчий апарат передає їх на розгляд до відповідних органів.

Розділ IІІ
Організація роботи постійних комісій
Первомайської районної ради
Стаття 16.
Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, у тому числі й виїзні. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.
Стаття 17.
Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням районної ради, голови районної ради чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії. Голова постійної комісії зобов´язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У разі неможливості взяти участь у роботі комісії депутат районної ради - член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.
Стаття 18.
Питання, що належать до повноважень кількох постійних комісій, за власною ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, голови районної ради або його заступника можуть розглядатися постійними комісіями спільно.
Спільні засідання ведуть голови цих комісій за погодженням між собою.
Під час проведення спільних засідань кількох постійних комісій рішення, висновки або рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу.
Стаття 19.
За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні постійної комісії більшістю голосів від загального складу комісії шляхом відкритого голосування приймаються:
рекомендації - стосовно розгляду питань за власною ініціативою комісії, за дорученням ради, голови та заступника голови районної ради або з питань стосовно контрольної діяльності постійної комісії;
висновки - про проекти рішень районної ради, внесені на розгляд сесії районної ради, а також стосовно кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;
рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійної комісії.
Рекомендації, висновки та рішення постійної комісії, прийнятті на її засіданні, підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
Рекомендації і висновки, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 20.
Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк або у строк, встановлений чинним законодавством.
Стаття 21.
Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати думку інших постійних комісій.
У засіданнях постійних комісій районної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати районної ради, які не входять до складу цієї комісії, про що завчасно повідомляється голова постійної комісії.
Стаття 22.
На засідання постійних комісій районної ради можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, працівники виконавчого апарату районної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.
У разі необхідності постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
Стаття 25.
Для підготовки питань, що розглядаються, постійні комісії районної ради можуть створювати робочі групи зі свого складу із залученням представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, фахівців, працівників виконавчого апарату районної ради тощо.
Постійні комісії можуть створювати спільні робочі групи.
Стаття 26.
Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії.
Голова постійної комісії:
скликає, організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний, а також веде засідання комісії;
надає доручення членам комісії з організації роботи постійної комісії;
представляє комісію в президії, а також у відносинах з державними і громадськими органами та організаціями, підприємствами, установами, громадянами;
забезпечує участь у засіданні комісії представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації;
рганізовує роботу з виконання рекомендацій, висновків, рішень комісії;
підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки, рішення комісії;
вносить пропозиції щодо плану роботи комісії, порядку денного засідань комісії та регламенту її роботи;
інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли на адресу комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії.
Про роботу комісії її голова звітує перед районною радою в установленому чинним законодавством України порядку.
Стаття 27.
Заступник голови постійної комісії у разі відсутності та за дорученням голови постійної комісії:
виконує обов´язки голови постійної комісії;
представляє комісію на засіданні президії районної ради;
виконує завдання з організації роботи постійної комісії;
узагальнює матеріали з метою розгляду питань на засіданні комісії;
підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки та рішення постійної комісії;
організовує роботу з підготовки звітів, інформацій та інших матеріалів, що стосуються роботи постійної комісії районної ради.

Стаття 28.
Секретар постійної комісії:
здійснює аналіз участі депутатів районної ради у засіданнях постійної комісії районної ради, за погодженням із головою постійної комісії районної ради узагальнює та надає матеріали до постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, зв’язків ради з органами місцевого самоврядування, захисту прав громадян та споживачів, депутатської діяльності та захисту прав громадян;
забезпечує ведення діловодства постійної комісії;
організовує контроль за виконанням рішень, висновків та рекомендацій постійної комісії та забезпечує її членів необхідними матеріалами і документами;
бере участь у підготовці протоколів, рекомендацій, висновків, рішень, що приймаються постійною комісією;
контролює виконання планів роботи комісії;
спільно із виконавчим апаратом районної ради здійснює підготовку матеріалів на засідання постійної комісії районної ради.
Стаття 29.
На кожному засіданні ведеться протокол.
У протоколі зазначається :
дата і місце проведення засідання;
прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, із зазначенням причин;
порядок денний засідання;
розглянуті питання порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;
назви документів, що розглядалися на засіданні постійної комісії;
результати голосування з питань порядку денного;
прийняті рекомендації, висновки, рішення.
Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

Стаття 30.
Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямами:
список членів постійної комісії у розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;
протоколи засідань комісії, висновки, рекомендації та рішення комісії;
план роботи районної ради, плани роботи комісії;
довідки, акти, інформація та інші матеріали, листування постійної комісії;
рішення районної ради, рішення президії ради, що стосуються відання комісії.
Стаття 31.
Під час ведення діловодства постійні комісії районної ради дотримуються Інструкції з діловодства в Первомайській районній раді та її виконавчому апараті.
Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

Стаття 32.
Проект плану роботи постійної комісії готується головою комісії і затверджується на засіданні комісії.
Розділ IV
Права і обов´язки постійних комісій
Первомайської районної ради
Стаття 33.
Постійним комісіям районної ради відповідно до Регламенту районної ради сьомого скликання належить право вносити на розгляд районної ради та її президії питання, що відносяться до відання комісії відповідно до її функціональної спрямованості. Представники постійних комісій районної ради виступають на пленарних засіданнях районної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.З питань, внесених постійними комісіями до районної ради, або переданих комісіям на попередній чи додатковий розгляд, визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.
З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати із спільними доповідями і співдоповідями або окремо подавати свої зауваження та пропозиції.
Стаття 34.
Постійні комісії районної ради з питань, які належать до їх відання, в установленому чинним законодавством порядку мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
Стаття 35.
Постійні комісії мають право вивчати досвід роботи відповідних комісій інших рад області та України з виїздом на місце.
Стаття 36.
Члени постійної комісії мають право:
вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій питань, віднесених до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень. Пропозиції членів постійної комісії на їх вимогу повинні бути поставлені на голосування під час проведення засідання постійної комісії.
викласти свою окрему думку як доповнення до рекомендацій, висновків та рішень постійної комісії.
Члени п остійної комісії зобов´язані:
бути присутніми на засіданнях постійних комісій;
брати участь у роботі постійних комісій;
у межах повноважень виконувати доручення, визначені рішеннями постійних комісій, та які надані керівництвом районної ради і головою постійної комісії районної ради.
Стаття 37.
Члени постійних комісій районної ради за дорученням комісій та за своєю ініціативою вивчають на місцях питання, що належать до відання комісій, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів та організацій і громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісії.

Розділ V
Організаційно – інформаційне забезпечення діяльності постійних комісій Первомайської районної ради
Стаття 38.
Організаційно-інформаційне, технічне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом районної ради.
Стаття 39.
Порядок взаємодії постійних комісій районної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з функціональними обов’язками заступника голови районної ради, Положенням про виконавчий апарат районної ради та посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату районної ради.
Стаття 40.
Робота постійних комісій Первомайської районної ради висвітлюється в засобах масової інформації .
Розділ VI
Заключні положення
Стаття 41.
Це Положення приймається, доповнюється і змінюється районною радою шляхом прийняття рішень у порядку, встановленому чинним законодавством та Регламентом Первомайської районної ради восьмого скликання.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь