Первомайська районна рада
Миколаївська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Соціально-економічне становище міста та районів Миколаївської області у січні–вересні 2021 року

Дата: 04.11.2021 16:30
Кількість переглядів: 190

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Миколаївській області

Соціально-економічне становище міста та районів

Миколаївської області

у січні–вересні 2021 року

Статистичний бюлетень

Миколаїв

Головне управління статистики у Миколаївській області

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи, поширення інформації та комунікацій із користувачами та громадськістю

адреса: вул. Спаська, 75, м. Миколаїв, 54001

тел.: (0512) 50-08-24

факс: (0512) 50-08-48

електронна пошта: gus@mk.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.mk.ukrstat.gov.ua

Відповідальний за випуск Олена КОВАЛЮК

Примітка. Інформація за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами).

СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток                                                       т – тонна

га – гектар                                                           тис. – тисяча

грн – гривня                                                        у т.ч. – у тому числі

м. – місто                                                            ц – центнер

р. – рік                                                                 шт – штука

стор. – сторінка                                                 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)                                    – явищ не було

Нуль (0; 0,0)                              – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (к)                           – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації

Символ (х)                                 – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

"з них", "у тому числі"       – наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2021

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність населення (за оцінкою)

на 1 вересня 2021 року

(осіб)

                                         Наявне населення                         Постійне населення

            на

1 вересня       1 вересня

у % до

1 січня            на

1 вересня       1 вересня

у % до

1 січня

Область                          1099070              99,2                     1098355              99,2

Миколаївський район    640354                99,2                     636397                99,2

м. Миколаїв                    472357                99,2                     467862                99,2

Баштанський район       135424                99,0                     135790                99,0

Вознесенський район    176904                99,2                     178532                99,2

Первомайський район   146388                99,1                     147636                99,1

Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 вересня

та середня чисельність у січні–серпні 2021 року

(осіб)

            На 1 вересня 2021р.  Середня чисельність

у січні–серпні 2021р.

                                          усе населення             міське        сільське    усе населення                                          міське       сільське

Область                          1099070     755219       343851       1103732     758248       345484

Миколаївський район    640354       512677       127677       642958       514737       128221

м. Миколаїв                    472357       472357       х                 474229       474229       х

Баштанський район       135424       53288         82136         136081       53501         82580

Вознесенський район    176904       102828       74076         177620       103209       74411

Первомайський район   146388       86426         59962         147073       86801         60272

Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 вересня

та середня чисельність у січні–серпні 2021 року

 (осіб)

            На 1 вересня 2021р.   Середня чисельність

у січні–серпні 2021р.

                                           усе населення             міське       сільське    усе населення                                           міське       сільське

Область                           1098355    752283      346072       1103017     755312      347705

Миколаївський район     636397      508314      128083       639001       510374      128627

м. Миколаїв                     467862      467862      х                 469734       469734      х

Баштанський район        135790      53149        82641         136447       53362        83085

Вознесенський район     178532      103691      74841         179248       104072      75176

Первомайський район    147636      87129        60507        148321      87504        60817

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення

у січні–серпні 2021 року

(осіб)

                                                      Усе населення         Міське                     Сільське

Область                                       –9324                        –6059                        –3265

Миколаївський район                –5208                        –4120                        –1088

м. Миколаїв                                 –3744                        –3744                        х

Баштанський район                    –1315                        –426                          –889

Вознесенський район                 –1432                        –763                          –669

Первомайський район                –1369                        –750                          –619

Природний рух населення

у січні–серпні 2021 року

            Кількість

живонароджених      Кількість

померлих       Природний

приріст,

скорочення (–)

Осіб

Область                                      4692                          13209                        –8517

Миколаївський район                2510                          7742                          –5232

м. Миколаїв                                 1693                          5641                          –3948

Баштанський район                    660                            1573                          –913

Вознесенський район                 830                            2033                          –1203

Первомайський район                692                            1861                          –1169

На 1000 осіб наявного населення1

Область                                      6,4                             18,0                           –11,6

Миколаївський район                5,9                             18,1                           –12,2

м. Миколаїв                                 5,4                             17,9                           –12,5

Баштанський район                    7,3                             17,4                           –10,1

Вознесенський район                 7,0                             17,2                           –10,2

Первомайський район                7,1                             19,0                           –11,9

_________________

1 У цій та наступній таблиці (стор. 5) у розрахунку за рік на наявне населення.

Природний рух міського населення

у січні–серпні 2021 року

(осіб)

            Кількість

живонароджених      Кількість

померлих       Природний

приріст,

скорочення (–)

Область                           2936                            9124                            –6188

Миколаївський район     1864                            6194                            –4330

м. Миколаїв                     1693                            5641                            –3948

Баштанський район        243                              636                              –393

Вознесенський район     447                              1207                            –760

Первомайський район    382                              1087                            –705

Природний рух сільського населення

у січні–серпні 2021 року

(осіб)

            Кількість

живонароджених      Кількість

померлих                            Природний
приріст,
скорочення (–)

Область                             1756                            4085                            –2329

Миколаївський район       646                              1548                            –902

Баштанський район          417                              937                              –520

Вознесенський район       383                              826                              –443

Первомайський район      310                              774                              –464

Міграційний рух населення

у січні–серпні 2021 року

            Осіб    Міграційний приріст,

скорочення (–),

на 1000 осіб наявного населення1

            кількість

прибулих       кількість

вибулих         міграційний приріст,

скорочення (–)                 

Область                            6125                   6932                  –807                    –1,1

Миколаївський район      3392                   3368                  24                        0,0

м. Миколаїв                      2315                   2111                  204                      0,6

Баштанський район         684                     1086                  –402                    –4,4

Вознесенський район      1084                   1313                  –229                    –1,9

Первомайський район     965                     1165                  –200                    –2,0

_________________

1 Див. виноску до другої таблиці на стор. 4.

Міграційний рух міського населення

у січні–серпні 2021 року

(осіб)

            Кількість

прибулих       Кількість

вибулих         Міграційний приріст,

скорочення (–)

Область                            4443                          4314                          129

Миколаївський район      2650                          2440                          210

м. Миколаїв                      2315                          2111                          204

Баштанський район         357                            390                            –33

Вознесенський район      791                            794                            –3

Первомайський район     645                            690                            –45

Міграційний рух сільського населення

у січні–серпні 2021 року

(осіб)

            Кількість

прибулих       Кількість

вибулих         Міграційний приріст,

скорочення (–)

Область                            1682                          2618                          –936

Миколаївський район      742                            928                            –186

Баштанський район         327                            696                            –369

Вознесенський район      293                            519                            –226

Первомайський район     320                            475                            –155

СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

підприємств (установ, організацій)

на 1 жовтня 2021 року

Усього            У т.ч. нарахованої за           Струк-тура забор-гова-ності,

%

тис.грн           у % до суми

заборгованості

на                                     січень–серпень 2021р.    попередні роки   

             1 вересня

2021р.  1

січня

2021р.  тис.грн           у % до

загаль-ної

суми

заборго-ваності         тис.грн           у % до

загаль-

ної

суми

заборго-

ваності                           

Область                          58440,7  100,6     123,7     23088,8  39,5        35351,9  60,5                                         100,0

Миколаївський район   46227,4  103,8     168,7     14834,3  32,1        31393,1  67,9                                         79,1

м.Миколаїв                     46227,4  104,5     172,6     14834,3  32,1        31393,1  67,9                                         79,1

Баштанський район       945,7      80,9       25,4       233,6      24,7        712,1      75,3       1,6

Вознесенський район    2831,2    67,3       62,5       1292,2    45,6        1539,0    54,4       4,9

Первомайський район   8436,4    102,9     72,8       6728,7    79,8        1707,7    20,2                                         14,4

____________

Примітка. У цій та наступній таблиці дані наведено по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

Кількість працівників підприємств (установ, організацій),

яким не виплачено заробітну плату,

на 1 жовтня 2021 року

            Кількість працівників,
яким не виплачено
заробітну плату        Cума заборгованості

у середньому

на одного працівника,

грн

            осіб     у % до

1 вересня 2021р.                 

Область                               1563                       86,6                        37390

Миколаївський район         1008                       86,8                        45861

м.Миколаїв                          1008                       95,5                        45861

Баштанський район            49                           94,2                        19300

Вознесенський район         к                             к                             к

Первомайський район        к                             к                             к

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Збирання врожаю культур зернових та зернобобових в підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва1,

ц          Урожайність1,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              597816                     25351313                 42,4

Баштанський район                          156523                     7016298                   44,8

Вознесенський район                       148498                     5959630                   40,1

Миколаївський район                      194575                     8160512                   41,9

Первомайський район                      98220                       4214873                   42,9

_____________

1 У цій та наступних таблицях (стор. 7–9) інформація надається у початково оприбуткованій масі.

Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 7–10) показники урожайності сільськогосподарських культур розраховані виходячи з валових зборів та площі з двома знаками після коми.

Збирання врожаю пшениці в підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва1,

ц          Урожайність1,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              394013                     17207593                 43,7

Баштанський район                          93295                       4404108                   47,2

Вознесенський район                       103129                     4223763                   41,0

Миколаївський район                      126462                     5437162                   43,0

Первомайський район                      71127                       3142560                   44,2

_____________

1 Див. виноску до попередньої таблиці.

Збирання врожаю кукурудзи на зерно в підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва,

ц          Урожайність,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              2638                         146843                     55,7

Баштанський район                          100                           9716                         97,6

Вознесенський район                       517                           40119                       77,6

Миколаївський район                      530                           41700                       78,7

Первомайський район                      1491                         55308                       37,1

Збирання врожаю ячменю в підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва1,

ц          Урожайність1,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              177097                     7383200                   41,7

Баштанський район                          57278                       2450721                   42,8

Вознесенський район                       40758                       1592006                   39,1

Миколаївський район                      58413                       2453085                   42,0

Первомайський район                      20648                       887388                     43,0

_____________

1 Див. виноску до першої таблиці на стор. 7.

Збирання врожаю культур зернобобових у підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва1,

ц          Урожайність1,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              19854                       482396                     24,3

Баштанський район                          4591                         113250                     24,7

Вознесенський район                       3364                         87600                       26,0

Миколаївський район                      7657                         174361                     22,8

Первомайський район                      4242                         107185                     25,3

_____________

1 Див. виноску до першої таблиці на стор. 7.

Збирання врожаю сої в підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва,

ц          Урожайність,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              462                           7766                         16,8

Баштанський район                          24                             237                           10,0

Вознесенський район                       140                           1774                         12,6

Миколаївський район                      46                             349                           7,5

Первомайський район                      252                           5406                         21,5

Збирання врожаю ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) в підприємствах

на 1 жовтня 2021 року

            Площа зібрана, га     Обсяг виробництва,

ц          Урожайність,

ц з 1 га зібраної площі

Область                                              58239                       1536203                   26,4

Баштанський район                          13122                       323638                     24,7

Вознесенський район                       15311                       388347                     25,4

Миколаївський район                      25804                       719913                     27,9

Первомайський район                      4002                         104305      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь